Slide #410D

Abyssinia, Abraham Ortelius, 1584
(home to the legendary Prester John ?)